Silikoner igen..

  • | Annica

IMG_1939

Vänner, jag skrev min åsikt om silikoner för några vekor sen. Ni kan läsa det inlägget HÄR!

Kort därefter blåstes det upp om hur farligt silikoner är. Många blev livrädda och nojjiga… Jag valde att ligga lågt då och inte bemöta det så mycket mer än i kommentarsfältet.

Nu har Kemisk Tekniska Förbundet gått ut med en rapport ang detta och jag delar med mig av den här nedan. Jag har sagt  var jag står och jag publicerar denna rapport som en vidare fakta baserad information.

KTF ser ingen anledning att ifrågasätta SCCS bedömning av cykliska silikoner. Silikoner är säkra.

KTF noterar att SVT idag rapporterar om Apoteket ABs utfasningsarbete av cykliska silikoner. KTF menar dock, precis som EUs vetenskapliga kommitté SCCS, att de silikoner som används i dag är säkra.

Cykliska silikoner nyligen bedömda som säkra*
I mars i år kom EUs vetenskaplig kommitté, SCCS med en bedömning* av den vanligast använda cykliska silikonen Cyclopentasiloxane. De bedömer att den är säker för användning i de flesta kosmetiska produkter, undantaget kroppslotion och spray-produkter. Apoteket hänvisar synbarligen också till denna bedömning, men drar andra slutsatser.

Liknande ämnen behöver inte ha lika egenskaper
Apoteket AB verkar mena att de olika cykliska silikonerna liknar varandra och att det kan antas att även Cyclopentasiloxane har vissa negativa egenskaper som konstaterats hos andra silikoner.
Detta är en rimlig tanke, men det bör då beaktas att denna typ av så kallat analogiresonemang knappast är okänt för SCCS och de menar uppenbarligen att det inte är tillämpligt här. 
Det finns nämligen också många exempel där till synes liknande ämnen har helt olika egenskaper. Ibland räcker det med att spegelvända en molekyl för att ge den nya egenskaper.

Mer kunskap är vägen framåt
KTF menar att Apoteket AB är onödigt försiktiga kring cykliska silikoner. KTF följer noggrant vidare forskning om dessa ämnen. Mer kunskap är oftast bästa sättet att överbrygga olika uppfattningar i vetenskapliga frågor.

* SCCS rapport kan läsas på denna länk: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_174.pdf

 

11 annica forsgren skincity.se